Cài đặt Atom Runner

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Atom Runner là gì?

Atom Runner là một plugin cho phép bạn chạy một vài loại tập tin kịch bản một cách trực tiếp trên Atom. Hiện tại plugin này hỗ trợ JavaScript, CoffeeScript, Ruby, Python, Go, Bash, PowerShell. Nhưng bạn có thể thêm vào các loại khác.

2- Cài đặt Atom Runner

Cài đặt Atom Runner rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ CMD và thực thi lệnh sau:
# CD to C:\Users\{your-user}\AppData\Local\atom\bin

CD C:\Users\win7\AppData\Local\atom\bin

# Install Atom Runner

apm install atom-runner
 

3- Cách sử dụng

Để chạy một tập tin (đang được chọn) trực tiếp trên Atom bạn cần nhấn tổ hợp phím:
Mac OS Ctrl + R
Windows Alt + R
Linux Alt + R
Để chạy một đoạn văn bản đang được chọn (Đang được bôi đen), nhấn tổ hợp phím:
Mac OS Ctrl + Shift + R
Windows Alt + Shift + R
Linux Alt + Shift + R
Nhấn Ctrl+Shift+C để giết hết các tiến trình (process) đang chạy.
Nhấn Escape để đóng Runner Window.
Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: