Cài đặt React Plugin cho trình soạn thảo Atom

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- React Plugin là gì?

Có thể bạn quan tâm:
Nếu bạn đang sử dụng trình soạn thảo Atom để lập trình các ứng dụng React bạn nên cài đặt React Plugin. Plugin này giúp Atom làm nổi bật mã JSX.
OK, như bạn đã biết React sử dụng JSX ( Javascript Syntax eXtension), cú pháp của JSX là sự kết hợp của JavascriptXML. Các tập tin JSX có phần mở rộng là jsx.
Khi chưa cài đặt React Plugin, tập tin JSX bị đối xử như một tập tin văn bản thông thường, bạn sẽ rất khó để quan sát code. Dưới đây là hình ảnh minh họa một tập tin JSX được mở trên Atom (Chưa cài đặt React Plugin).
Thật xuất sắc, mọi thứ thay đổi sau khi bạn cài đặt React Plugin!!

2- Cài đặt React Plugin

Trước hết, đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Git, dưới đây là hướng dẫn cài đặt Git mà bạn có thể tham khảo:
Trên Windows mở cửa sổ CMD (Hoặc mở cửa sổ Terminal nếu bạn sử dụng hệ điều hành Ubuntu hoặc Mac OS). Và thực thi lệnh sau:
apm install react
 
Đó là tất cả những gì cần thực hiện!!

Xem thêm các chuyên mục: