Các hướng dẫn SAP
Các tài liệu hướng dẫn

Các bài hướng dẫn chi tiết

  1. Hướng dẫn download SAP Trial System
  2. Cài đặt hệ thống SAP dùng thử (SAP Trial) trên OpenSUSE
Các hướng dẫn SAP
Các ví dụ nhỏ

Đây là danh sách các ví dụ nhỏ, bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ ở trên trước khi xem các ví dụ.

  1. No examples