Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Git trên Windows

Xem thêm các chuyên mục:

1- Download Git

Kết quả bạn download được:

2- Cài đặt Git

OK, Bạn vừa cài đặt xong Git.

3- Sử dụng Git

Sau khi cài đặt xong, nhấn phải chuột vào một thư mục bất kỳ, một Context-Menu sẽ hiển thị, bạn có thể nhìn thấy các Menu-Item của Git, điều này chứng tỏ rằng bạn đã cài đặt Git thành công.

Xem thêm các chuyên mục: