Hướng dẫn cài đặt .Net Framework

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Download .Net Framework

Để download .Net Framework bạn truy cập địa chỉ sau:
Chú ý: Microsoft .NET Framework 4.6.2 hỗ trợ các hệ điều hành sau:
  • Windows 7 SP1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
Bạn có thể cài đặt một phiên bản mới hơn, nó phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn.
Kết quả bạn download được:

2- Cài đặt .Net Framework

Xem thêm các chuyên mục: