Hướng dẫn cài đặt TeamViewer trên Ubuntu Desktop

Xem thêm các chuyên mục:

1- Download TeamViewer

Để download TeamViewer cho Ubuntu (Linux) bạn vào địa chỉ sau:
Kết quả bạn download được 1 file:

2- Cài đặt TeamViewer

Mở cửa sổ "Terminal" ngay tại thư mục chứa file bạn vừa download được trước đó.
Nếu bạn sử dụng Ubuntu 64bit bạn cần phải cài đặt gói hỗ trợ 32bit:
sudo dpkg --add-architecture i386

sudo apt-get update

sudo apt-get install -f
Đến đây, bạn vừa cài đặt xong gói hỗ trợ 32bit vào Ubuntu (Nếu Ubuntu của bạn là 64bit). Tiếp theo cài đặt TeamViewer.
# Cài đặt teamviewer (Chú ý đổi tên cho đúng)

sudo dpkg -i teamviewer_12.xxx.deb
Bạn đã cài đặt xong TeamViewer. Tiếp theo mở TeamViewer:

Xem thêm các chuyên mục: