Hướng dẫn cài đặt Winrar trên Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Cài đặt WinRAR trên Ubuntu

WinRAR không còn nghi ngờ gì, nó là một công cụ sử dụng để nén và giải nén các tập tin nổi tiếng nhất và thông dụng nhất. Nó làm việc được với hầu hết các định dạng nén.
Việc cài đặt WinRAR trên Ubuntu (Linux) rất đơn giản, bạn chỉ cần thực thi 2 lệnh dưới đây:
sudo aptitude update

sudo aptitude install rar unrar
Chú ý: Nếu bạn nhận được lỗi "sudo: aptitude: command not found", bạn phải cài đặt 'aptitude' trước, sau đó mới thực thi 2 lệnh ở trên.
sudo apt-get install aptitude
Sau khi cài đặt xong bạn cần phải khởi động lại máy tính.

2- Sử dụng WinRAR trên Ubuntu Desktop

Nếu bạn nhận được thông báo "Failed to create archive, no suitable archive manager found". Hãy thực thi lệnh dưới đây để cài đặt XArchiver.
sudo apt-get install xarchiver
Khởi động lại máy tính của bạn.
Hình ảnh dưới đây minh họa cách sử dụng WinRAR sau khi nó được cài đặt vào Ubuntu Desktop

Nén

Giải nén

3- Sử dụng WinRAR trên Ubuntu Server

Nếu bạn nhận được thông báo "Failed to create archive, no suitable archive manager found". Hãy thực thi lệnh dưới đây để cài đặt XArchiver.
sudo apt-get install xarchiver
 
Khởi động lại máy tính của bạn.
Hình ảnh dưới đây minh họa cách sử dụng WinRAR sau khi nó được cài vào Ubuntu Server.

Nén

Giải nén

Xem thêm các chuyên mục: