Hướng dẫn cài đặt trình duyệt Firefox trên Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

1- Mục tiêu

Trong tài liệu này, tôi hướng dẫn bạn cài đặt trình duyệt Firefox vào Linux Server ( Ubuntu Server,...)
Dưới đây là hình ảnh trình duyệt Firefox đang chạy trên Ubuntu Server 16.10:

2- Cài đặt Firefox

Trước hết bạn chạy lệnh sau để thêm kho chứa (repository) ppa:mozillateam/firefox-next vào hệ thống của bạn.
sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
Chú ý: Nếu bạn nhận được lỗi: "sudo: add-apt-repository: command not found", hãy chạy lệnh dưới đây:
sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/ppa
Sau đó, chạy lệnh sau để cập nhập các bó cài đặt.

sudo apt-get update

Cài đặt Firefox:


sudo apt-get install firefox
Trình duyệt firefox đã được cài đặt thành công.
Bạn có thể chạy Firefox từ Terminal với lệnh:
firefox

# OR:

/usr/bin/firefox

Xem thêm các chuyên mục: