Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse trên Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Yêu cầu đòi hỏi

Để cài đặt Eclipse vào Ubuntu, bạn cần đảm bảo rằng Ubuntu của bạn đã cài đặt Java.
Sử dụng các lệnh sau để kiểm tra phiên bản Java, kiểm tra kiến trúc của máy tính.
java -version

dpkg --print-architecture
Nếu bạn chưa cài đặt Java, bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây:

2- Download Eclipse

Trước khi download, bạn cần kiểm tra xem hệ điều hành bạn đang sử dụng là 32bit hay 64bit.
Để download Eclipse bạn vào địa chỉ:
Kết quả download được:

3- Chạy Eclipse

Giải nén file bạn vừa download được ở bước trên:
"Cut" thư mục eclipse và "paste" vào thư mục "HOME" của bạn:
 
Chạy Eclipse:

Xem thêm các chuyên mục: