Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Java trên Ubuntu

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Trong tài liệu này tôi hướng dẫn bạn cài đặt Java trên Ubuntu (Server hoặc Desktop), sử dụng lệnh (command).
Nếu bạn sử dụng Ubuntu Desktop, bạn có thể mở Terminal để thực thi các lệnh (command).

2- Cài đặt Java

Để cài đặt Java dễ dàng hơn trên Ubuntu, nhóm các thành viên của webupd8.org tạo ra một kho chứa PPA ( Personal Package Archive), giúp bạn có thể download và cài đặt tự động Java trực tiếp từ website của Oracle. Nó hỗ trợ java phiên bản 6,7,8.
Trước hết bạn chạy lệnh sau để thêm kho chứa PPA (PPA Repository) vào hệ thống của bạn.
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
Chú ý: Nếu bạn nhận được lỗi: "sudo: add-apt-repository: command not found", hãy chạy lệnh dưới đây:
sudo apt-get install software-properties-common

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
Sau đó, chạy lệnh sau để cập nhập các bó cài đặt.
sudo apt-get update

Cài đặt Java

Để cài đặt Java 8, sử dụng lệnh:
sudo apt-get install oracle-java8-installer
Chú ý: Thay số 8 bởi 6,7,9 hoặc 10 nếu bạn muốn cài đặt Java 6,7,9 hoặc Java 10.
Java đã được cài đặt thành công.
Bạn có thể thực thi lệnh sau để kiểm tra phiên bản của Java vừa cài đặt.
java -version

Xem thêm các chuyên mục: