Hướng dẫn cài đặt và cấu hình AnkhSVN

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- AnkhSVN là gì?

AnkhSVN là một Plugin dành cho Visual Studio, giúp bạn có thể chia sẻ code lên Subversion server thông qua Visual Studio.

2- Download AnkhSVN

Để download AnkhSVN bạn vào địa chỉ:
Download phiên bản mới nhất của AnkhSVN (Hiện tại là 2.5.x), phiên bản này có thể làm việc với Visual Studio 2005-2015.
Khi bạn nhấn vào Link download, website chuyển tới trang đăng ký tài khoản, bạn có thể không cần đăng ký, nhấn vào nút "Skip registration and download software".
Kết quả download:

3- Cài đặt AnkhSVN

4- Lập trình C# cho nhóm sử dụng Visual Studio và SVN

Xem thêm: