Đăng ký Google Developers Console APIs

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Google Developers API

Bạn cần phải có một tài khoản Gmail, hãy đăng nhập vào gmail sau đó truy cập URL:
Trên Google Developers Console bạn cần tạo một Project.
Chú ý: Bạn có thể tạo một hoặc nhiều Project cho các mục đích khác nhau.
Tên project nên đặt theo tên công ty của bạn, ở đây tôi đặt là MyApp.
Project của bạn đã được tạo ra:

2- Đăng ký Google Map API cho Android

Trước hết bạn cần chọn project, ví dụ tôi đang đứng ở project MyApp.
Nếu chưa kích hoạt APIs bạn cần phải kích hoạt nó:
Click vào "Google Maps Android API".
Kích hoạt "Google Maps Android API".
Google Maps Android API đã được kích hoạt, nếu project của bạn chưa tạo giấy giới thiệu (Credentials) thì project của bạn chưa sử dụng được. Trong trường hợp đó bạn cần tạo giấy giới thiệu.
API Key đã được tạo ra:
Đặt tên cho Android API Key của bạn là "My Android API Key for Tutorial".

Xem thêm các chuyên mục: