Tài liệu mẫu

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Sử dụng code

Đây là một file code Java
HelloWorld.java
public class HelloWorld {

  public static void main(String[] args) {
    // Prints "Hello, World" to the terminal window.
    System.out.println("Hello, World");
  }

}
Đây là file jsp:
hello.jsp
<html>
 <head>
  <title>Sample Application JSP Page</title>
 </head>

 <body bgcolor=white>

 <table border="0" cellpadding="10">
  <tr>
   <td align=center>
    <img src="images/springsource.png">
   </td>
   <td>
     <h1>Sample Application JSP Page</h1>
   </td>
  </tr>
 </table>

 <br />
 <p>This is the output of a JSP page that is part of the HelloWorld application.</p>

 <%= new String("Hello!") %>

 </body>
</html>

2- Sử dụng ảnh

Copy và Paste trực tiếp ảnh lên ImageEditor.

3- Sử dụng blockquote

Chú ý:

4- Tạo Slider

Đây là hình ảnh một Slider, nó được tạo từ nhóm các ảnh liên tiếp nhau.

Xem thêm các chuyên mục: