Hướng dẫn cài đặt trình biên dịch C/C++ MinGW

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- C/C++ Compiler

C Compiler là một trình biên dịch, nó dịch các mã C/C++ của bạn ra mã máy tính. Trong trường hợp bạn lập trình trên môi trường Window, bạn có 2 lựa chọn cài đặt C Compiler:
  • MinGW
  • CygWin
Bạn chỉ cần cài một trong 2 bộ Compiler này. Thực tế cho thấy MinGW được ưa chuộng hơn.

2- Download MinGW

Kết quả có được:

3- Cài đặt MinGW

Lựa chọn hết các package trong "Basic Setup".

Xem thêm các chuyên mục: