Cấu hình Android Emulator trên Android Studio

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Android Studio 1.5

2- Cài đặt Android Emulator

Khi cài đặt Android Studio có một lựa chọn cài đặt thiết bị ảo mô phỏng ( Android Virtual Device hoặc còn gọi là Android Emulator), trong trường hợp bạn không cài đặt nó, bạn có thể cài đặt sau.
Trên Android Studio chọn:
  • Tools/Android/AVD Manager
Ở đây tôi tạo một thiết bị mô phỏng Nexus 5 (4.95") - Đây là một thiết bị điện thoại thông dụng.

3- Thay đổi kích thước của cửa sổ giả lập

Khi bạn làm việc với Android Emulator, cái khó chịu đầu tiên phải cảm nhận là màn hình giả lập quá lớn, nó chiếm hết chiều cao của màn hình máy tính.

Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình Android Emulator trên Android Studio để loại bỏ các khó chịu trên
 
Lựa chọn thiết bị mô phỏng và nhấn biểu tượng sửa.

4- Thiết lập thiết bị giả lập mặc định

Khi bạn chạy ứng dụng Android, một cửa sổ nhắc bạn lựa chọn thiết bị để chạy hiển thị lên, bạn muốn Android Studio tự động chạy thiết bị mô phỏng mặc định, bạn cần một vài cấu hình.
Trên Android Studio chọn:
  • Run/Edit Configurations...

Xem thêm các chuyên mục: