Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (Code NEON)

2- Download Eclipse

Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói "Eclipse IDE for Enterprise Java Developers". Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm.
Kết quả download được:

3- Các cài đặt đòi hỏi

Đảm bảo rằng trên máy tính của bạn đã cài đặt Java. Ví dụ trên máy tính của tôi đã cài đặt Java phiên bản 8.
Trong trường hợp bạn chưa cài đặt Java, bạn có thể xem hướng dẫn tại:

4- Cài đặt và cấu hình Eclipse

Giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó. Chẳng hạn:
  • C:/DevPrograms
Bạn có thể chạy Eclipse bằng cách chạy file eclipse.exe
Chú ý: Nếu trên máy tính của bạn cài nhiều phiên bản Java, bạn có thể sét đặt biến môi trường trên Windows (Biến môi trường JAVA_HOME & path), hoặc có thể cấu hình trong file eclipse.ini phiên bản Java sẽ dùng với Eclipse.
Thêm vào đoạn cấu hình trong file eclipse.ini:
-vm
C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_45\bin\javaw.exe
 

5- Chạy Eclipse

Chạy file eclipse.exe:

6- Học nhanh Java cho người mới bắt đầu

Bạn có thể bắt đầu học Java với tài liệu "Học nhanh Java cho người mới bắt đầu":

Xem thêm các chuyên mục: