Cài đặt Tycho vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 NEON

Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Maven vào Eclipse. Và bạn đã hiểu Maven là gì. Nếu không hiểu Maven là gì bạn hãy xem trước bài hướng dẫn “Maven cho người mới bắt đầu” trước.

Tycho được cung cấp bởi Eclipse hỗ trợ cho việc sử dụng Maven để build các Eclipse Plugin.

2- Cài đặt Tycho Plugin