Cài đặt công cụ phát triển AspectJ vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.7, 4.6 (OXYGEN, NEON)

  • AspectJ 1.8.2

  • Ajdt Tool 2.2.4

2- Trang chủ Aspectj

Trang chủ AspectJ:
Trang chủ Ajdt (AspectJ development tools)

3- Cách tìm link để cài đặt

Copy Link:
Eclipse 4.7 OXYGEN:
  • http://download.eclipse.org/tools/ajdt/47/dev/update
Eclipse 4.6 NEON:
  • http://download.eclipse.org/tools/ajdt/46/dev/update

4- Cài đặt Ajdt tool Plugin

  • Name: ajdt 4.7
  • Location: http://download.eclipse.org/tools/ajdt/47/dev/update
Finished!

5- Hướng dẫn lập trình AspectJ cho người mới bắt đầu