Cài đặt Subversive vào Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm thành viên của o7planning đã xây dựng một website tuyệt vời và miễn phí giúp mọi người học tiếng Anh, học từ vựng dễ dàng hơn. Hãy truy cập để học tiếng Anh ngay bây giờ:

1- Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.7, 4.6 (OXYGEN & NEON)

  • Subversive 4.0

2- Cài đăt Subversive Plugin

  • http://download.eclipse.org/technology/subversive/4.0/update-site/
Trên Eclipse, chọn:
  • Help/Install New Software..
Gõ tên bất kỳ nào đó và đường dẫn URL vừa copy được ở bước trên.
Nhập vào:
  • Name: Subversive 4.0
  • Location: http://download.eclipse.org/technology/subversive/4.0/update-site/
Chờ cho tới khi Eclipse download và cài đặt xong, sẽ có thông báo hiển thị lên yêu cầu bạn khởi động lại Eclipse, nhấn OK để khởi động lại.
  • Window/Reference...
Nhấn vào "Team/SVN" cửa sổ cài đặt "Subversive Connector" sẽ hiển thị lên để bạn cài đặt. Chú ý nó chỉ hiển thị 1 lần duy nhất, nếu bạn tắt nó đi bạn có thể mở nó bằng cách click vào "Get Connector".
  • Window/Preferences
Đây là cửa sổ để bạn tiếp tục cài đặt tiếp "Subversive Connector". Chọn tất cả.
Chú ý: Nếu cửa sổ cài đặt SVN Connector không hiển thị, bạn có thể cài đặt SVN Connector thủ công, xem thêm hướng dẫn phía ở phía cuối bài viết này.
Sau khi cài đặt thành công. Vào "Window/Reference.." để kiểm tra, việc cài đặt của bạn đã hoàn tất.
Sử dụng Connector mới nhất.

3- Cài đặt SVN Connector thủ công

Nhập vào:
  • Name: SVN Connector
  • Location: http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/6.0/update-site/

4- Lập Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN

Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: