Tuyển dụng

Các công việc lập trình làm việc trong các công ty Nhật Bản, làm việc tại chi nhánh ở Việt Nam hoặc sang làm việc tại Nhật. Lương hấp dẫn.

Đặc biệt ngay sau khi bạn được nhận làm việc bạn sẽ được thưởng 2 triệu đồng.