Bắt đầu với C# cần những gì?
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Bắt đầu với C# cần những gì?

Để lập trình với C# bạn cần cài đặt Visual Studio. Cho tới thời điểm tháng 4-2015 phiên bản Visual Studio mới nhất của Microsoft là Visual Studio 2015 mới ở dạng thử nghiệm không chính thức. Phiên bản trước gần nhất là Visual Studio 2013. Chúng ta sẽ cài đặt phiên bản này.
Visual Studio hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau và cho phép trình biên tập mã và gỡ lỗi để hỗ trợ (mức độ khác nhau) hầu như mọi ngôn ngữ lập trình. Các ngôn ngữ tích hợp gồm có C, C++C++/CLI (thông qua Visual C++), VB.NET (thông qua Visual Basic.NET), C thăng (thông qua Visual C#) và F# (như của Visual Studio 2010). Hỗ trợ cho các ngôn ngữ khác như J++/J#, PythonRuby thông qua dịch vụ cài đặt riêng rẽ. Nó cũng hỗ trợ XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScriptCSS.
Visual Studio 2013 chia ra nhiều phiên bản thương mại:
  • Visual Studio Ultimate 2013
  • Visual Studio Premium 2013
  • Visual Studio Professional 2013
  • Visual Studio Test Professional 2013
  • Visual Studio Team Foundation Server 2013
Phiên bản đầy đủ nhất là Visual Studio 2013 Ultimate, với các gói lập trình đầy đủ nhất, và hỗ trợ tốt nhất, dung lượng vào khoảng 7.2GB.

2- Cài đặt và cấu hình Visual Studio

Bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình Visual Studio 2013 tại: 
Hoặc xem hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015 tại: