Hướng dẫn sử dụng GitHub với GitHub Desktop
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Nguyên tắc hoạt động

Để làm việc với GitHub bạn cần:
  1. Đăng ký một tài khoản GitHub và tạo một Repository (GitHub Repository).
  2. Cài đặt GitHub Desktop, một công cụ trực quan quản lý Local Repository (Kho chứa dữ liệu địa phương).
  3. Cấu hình để có thể đồng bộ hóa dữ liệu bằng GitHub Desktop lên Repository server.
Hãy xem hình minh họa dưới đây:

2- Đăng ký tài khoản GitHub

Trước hết bạn cần phải đăng ký miễn phí một tài khoản GitHub. Bạn có thể vào trang chủ của GitHut tại:
Việc đăng ký một tài khoản là đơn giản, bạn chỉ cần nhập username/password và địa chỉ email. Sau khi đăng ký xong bạn cần vào Email kích hoạt tài khoản. Mọi việc hoàn thành.

3- Download & cài đặt GitHub Desktop

GitHub Desktop về bản chất là một công cụ trực quan cho phép bạn quản lý Local Repository (Kho chứa địa phương) trên máy tính của bạn.
Để download GitHub Desktop bạn vào địa chỉ:
Sau khi download xong, bạn cần cài đặt GitHub Desktop vào máy tính:
Bộ cài đặt sẽ download và cài đặt thư viện bắt buộc Microsoft .Net.
Chờ cho tới khi tiến trình download hoàn thành. Gói thư viện .Net sẽ được cài đặt vào máy tính của bạn.
Bộ cài đặt tiếp tục cài đặt GitHub Desktop:
GitHub đã được cài đặt thành công.

4- Chạy GitHub Desktop

Đăng nhập trên GitHub Desktop để kết nối vào tài khoản GitHub của bạn.
Cho tới lúc này trên máy tính của bạn chưa có một Local Repository nào.

5- Tạo GitHub Repository

Sau khi đăng ký xong tài khoản GitHub, và đăng nhập vào. Bạn có thể tạo một GitHub Repository.
Repository đã được tạo ra.

6- Kết nối GitHub và GitHub Desktop

Trước hết cần chọn một thư mục rỗng để làm vị trí chứa dữ liệu địa phương.
Chẳng hạn:
  • F:/GITHUB
Trên GitHub Desktop, lựa chọn một Repository bạn đã tạo trên GitHub để Clone thành một bản ở máy tính địa phương của bạn.
Lúc này trên GitHub Desktop bạn sẽ thấy một Local Repository đã được tạo ra.
Và trên thư mục tại ổ cứng, một thư mục con đã được tạo ra:
Copy một vài file dữ liệu của bạn vào Local Repository:
GitHub Desktop ngay lập tức nhận biết được các thay đổi tại Local Repository.
Nhập thông tin ghi chú (Comment) và nhấn Commit dữ liệu.
Cuối cùng là công khai cho mọi người có thể xem:
Các file dữ liệu bạn có thể nhìn thấy trên Server.