Hướng dẫn cài đặt và cấu hình PL/SQL Developer

1- Giới thiệu

Tài liệu này viết dựa trên:
 • PL SQL Developer 10.x

 • ORACLE 11g

2- Một số công cụ trực quan làm việc với database Oracle

Khác với SQLServer hoặc MySQL có gói download mà khi cài đặt xong nó có sẵn công cụ trực quan cho bạn làm việc. Còn với Oracle sau khi bạn cài đặt xong, bạn cần cài đặt thêm một công cụ trực quan khác, và có nhiều lựa chọn cho bạn. Dựa trên kinh nghiệm làm việc tôi cho rằng PL/SQL Developer là một công cụ tốt nhất. Tuy nhiên chúng ta xem qua một vài lựa chọn:

2.1- Oracle SQL Developer

Oracle cũng cung cấp miễn phí một công cụ trực quan Oracle SQL Developer, bạn có thể download tại:

2.2- Toad

Toad là một phần mềm thương mại, một công cụ trực quan làm việc với Oracle. Nó được đánh giá khá tốt.

2.3- PL/SQL Developer

Đây là một phần mềm thương mại. So sánh với các phần mềm trên có thể thấy nó là tốt nhất.

Nó quá tốt và không thể cưỡng lại, tôi giới thiệu các bạn cách download phiên bản chạy thử. Còn ở Việt nam bạn biết phải làm gì tiếp theo rồi đấy. (Cái này tôi có biết, nhưng thông cảm tôi không thể nói ở đây).

3- Mô hình kết nối của Oracle

Khi bạn cài đặt một trong số các công cụ trực quan làm việc với Oracle, mô hình sẽ như hình minh họa dưới đây:
 • Trường hợp 1: Chương trình trực quan trên máy tính của bạn và kết nối tới một database Oracle nằm trên một máy tính khác, bạn cần phải cài đặt Oracle Client hoặc cài luôn một Oracle Database trên máy tính của mình.
  • Chú ý: Oracle Database đóng vai trò vừa là server vừa là Oracle Client.
 • Trường hợp 2: Chương trình trực quan nằm trên máy tính của bạn và kết nối tới database Oracle nằm cùng máy tính, lúc đó Database này vừa đóng vai trò là một Oracle Server vừa là Oracle Client. Bạn không cần cài thêm gì khác (Có một chút rắc rối với Oracle 64bit).

4- Có một rắc rối nhỏ với PL/SQL Developer

Có một rắc rối nhỏ với công cụ trực quan, bao gồm cả PL/SQL Developer:
Rắc rối này chỉ trong trường hợp công cụ trực quan kết nối vào Oracle Database 64bit trên cùng một máy tính.

SQL Navigator, Toad, Oracle SQL Developer, PL/SQL Developer đều bị lỗi OCI.dll khi cố gắng kết nối vào Oracle 11g 64bit.

Nguyên nhân lỗi:
Trong trường hợp đó bắt buộc phải khắc phục bằng cách cài đặt Oracle Client 32bit. (Chú ý: Phải là 32bit), đồng thời Oracle Client phải có phiên bản giống với phiên bản Oracle Database đã cài trên máy tính.

5- Download PL/SQL Developer

Phiên bản PL/SQL Developer bạn có thể download tại: Hiện nay phiên bản mới nhất là 10.x

6- Cài đặt PL/SQL Developer

7- Cấu hình PL/SQL Developer để kết nối vào Oracle Server

Chúng ta chia ra một vài trường hợp để cấu hình cho dễ. Bạn hãy xem mình rơi vào trường hợp nào.
 1. PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database 32bit trên cùng một máy tính.
 2. PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database 64bit trên cùng một máy tính.
 3. PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database trên máy tính khác (Máy tính của bạn có cài Oracle).
 4. PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database trên máy tính khác (Máy tính của bạn không cài Oracle).

7.1- Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database 32bit trên cùng một máy tính

Đây là trường hợp đơn giản nhất. Chỉ cần chạy PL/SQL Developer, nhập username,password, SID. Mọi thứ OK.
TODO
 • Hướng dẫn thêm các tình huống bị lỗi.
 • Các thao tác ban đầu ...
 • Chuyển đăng nhập sang user khác,....

7.2- Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database 64bit trên cùng một máy tính

Đây là mô hình để kết nối PL/SQL Developer vào Oracle Database 64bit trên cùng máy tính:
Bạn mở PL/SQL Developer lên:
Nhấn OK và nhận được một thông báo lỗi:
Đừng quá lo lắng về điều đó. Nhấn OK để trở lại. Sau đó nhấn vào Cancel.
Bạn đã vào PL/SQL Developer tuy nhiên chưa sử dụng được gì.
Bạn cần cấu hình vị trí file OCI.DLL 32bit. Trước hết phải download Oracle Client 32bit (Chú ý phải là 32bit). Bạn có thể xem phụ lục phía dưới.
Đây là thư mục Oracle Client, vừa giải nén ra.
Nhập vào đường dẫn tới file oci.dll trên thư mục của Oracle Client.
Nhấn OK. Và chạy lại PL/SQL Developer:
Và bạn đã sẵn sàng làm việc với PL/SQL Developer.
Thông thường bạn chỉ cần cấu hình như hướng dẫn ở trên là có thể kết nối với Oracle 64bit từ PL/SQL Developer. Trong trường hợp bạn vẫn bị thông báo lỗi:
Trong trường hợp này bạn có thể coi máy tính của bạn như một máy tính khác ở xa, bạn cài đặt  Oracle Client trên máy tính của bạn và kết nối vào  Oracle của máy tính từ xa đó. Bạn có thể xem trường hợp:
 • Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database trên máy tính khác (Máy tính của bạn không cài Oracle)
Trong trường hợp bạn nhận được lỗi MSVCR100.dll nguyên nhân là phiên bản Oracle Client có version không giống với version của Oracle Database bạn đã cài.

7.3- Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database trên máy tính khác (Máy tính của bạn có cài Oracle)

Đây là mô hình kết nối PL/SQL Developer vào Oracle Database trên máy tính khác. Trên máy tính của bạn sẵn có Oracle Database.
Hoặc:
Coi như việc kết nối PL/SQL Developer đã kết nối được vào Oracle Database trên cùng máy tính. Tiếp theo cấu hình để kết nối sang Oracle Databse trên máy khác, trong trường hợp này bạn cần cấu hình trên file tnsnames.ora:
Trong trường hợp Oracle 11g file tnsnames.ora nằm trên thư mục:
 • <ORACLE_INSTALL_DIRECTORY>/product/11.2.0/dbhome_1/NETWORK/ADMIN
Đây là nội dung file tnsnames.ora:
Bạn cần thêm TNSNAME thông tin của Oracle Database nằm trên máy Server.
DB11G_ABC =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = host_abc)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = SID_ABC)
  )
 )
 • SID_ABC : Là SID của Oracle Database nằm trên máy tính bạn muốn kết nối.
 • host_abc : Là tên máy tính hoặc địa chỉ IP của máy tính bạn muốn kết nối.
 • DB11G_ABC : Là TNSNAME bạn có thể đặt bất kỳ, sau này bạn sẽ kết nối thông qua TNSNAME này.
 
Sau khi cấu hình xong, kết nối vào Oracle Database của máy tính kia.

7.4- Cấu hình PL/SQL Developer kết nối vào Oracle Database trên máy tính khác (Máy tính của bạn không cài Oracle)

Trong trường hợp trên máy tính của bạn không cài Oracle Database. Bạn cần phải download Oracle Client 32bit.
 • Cấu hình đường dẫn thư viện OCI cho PL/SQL Developer.
 • Tạo một file có tên tnsnames.ora và cấu hình trên file này.
Thêm thư mục con trong thư mục gốc của OracleClient.
 • NETWORK/ADMIN
Thêm vào 2 file sqlnet.ora & tnsnames.ora
sqlnet.ora

SQLNET.AUTHENTICATION_SERVICES= (NTS)
 
tnsnames.ora
DB11G_SERVER =
 (DESCRIPTION =
  (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = ora_server_host)(PORT = 1521))
  (CONNECT_DATA =
   (SERVER = DEDICATED)
   (SERVICE_NAME = db11g)
  )
 )
Cấu hình biến môi trường Path:
Bây giờ bạn có thể sử dụng PL/SQL Developer:

8- Lập trình Oracle PL/SQL sử dụng PL/SQL Developer

Sau khi cài đặt và cấu hình xong PL/SQL Developer bạn có thể xem thêm hướng dẫn lập trình Oracle PL/SQL sử dụng PL/SQL Developer tại:

9- Phụ lục: Cài đặt Oracle Client

Có thể bạn không cần tới việc cài đặt Oracle client. Bạn hãy đọc kỹ "Mô hình kết nối của Oracle", nếu không cần thiết có thể bỏ qua bước này.
There are many versions of Oracle Client, you see.
 • Version 12.1.0.2.0
 • Version 12.1.0.1.0
 • Version 11.2.0.4.0
 • Version 11.2.0.3.0
 • Version 11.2.0.2.0
 • Version 11.2.0.1.0
Bạn cần phải download cho đúng với phiên bản Oracle hiện đang cài trên máy tính của mình. Bạn cần có một vài bước kiểm tra.

Chú ý: Phải đúng version, nếu không sẽ không chạy được.

Nhập vào:
 • system/<password>@<sid>
Bạn sẽ biết được bạn đã cài Oracle phiên bản gì.
Trong trường hợp của tôi, tôi sử dụng Oracle 11g 64bit phiên bản 11.2.0.1.0, vì vậy tôi cần download Oracle Client 32bit phiên bản 11.2.0.1.0.

Chú ý: Oracle đòi hỏi username/password để download, bạn cần đăng ký một tài khoản oracle (Hoàn toàn miễn phí).

Giải nén file vừa download được vào một ví trí nào đó trên ổ cứng.

Xem thêm các chuyên mục: