Cài đặt Tycho vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 NEON

Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Maven vào Eclipse. Và bạn đã hiểu Maven là gì. Nếu không hiểu Maven là gì bạn hãy xem trước bài hướng dẫn “Maven for Beginner” trước.

Tycho được cung cấp bởi Eclipse hỗ trợ cho việc sử dụng Maven để build các Eclipse Plugin.

2- Cài đặt Plugin Tycho