Quick Link

Cài đặt RAP tools vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu này viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS)   (ok for Eclipse 4.4 LUNA + RAP 2.3 - see comments)

  • Eclipse RAP 3.0

Document History:
  • 15-04-2015: Based on Eclipse 4.4 LUNA + RAP 2.3
  • 08-07-2015: Update to Eclipse 4.5 MARS + RAP 3.0

2- Cài đặt

Chuyển tới trang chủ của RAP:
Copy đường dẫn:
  • http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Trên Eclipse vào:
  • Help/Install New Software...
Nhập vào:
  • Name: RAP Tools 3.0
  • Location: http://download.eclipse.org/rt/rap/tools/3.0
Sau khi cài đặt xong, đóng Eclipse và mở lại. Bạn đã có thể sẵn sàng để lập trình với Eclipse RAP.