Cài đặt công cụ phát triển AspectJ vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON)

  • AspectJ 1.8.2

  • Ajdt Tool 2.2.4

2- Trang chủ Aspectj

Trang chủ AspectJ:
Trang chủ Ajdt (AspectJ development tools)

3- Cách tìm link để cài đặt

Copy Link:
  • http://download.eclipse.org/tools/ajdt/46/dev/update

4- Cài đặt Ajdt tool Plugin

  • Name: ajdt 4.6
  • Location: http://download.eclipse.org/tools/ajdt/46/dev/update
Finished!

5- Hướng dẫn lập trình AspectJ cho người mới bắt đầu