Cài đặt Subversive vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON)

  • Subversive 3.0

2- Cài đặt Plugin

2.1- Trang chủ subversive

2.2- Cài đăt Plugin

  • http://download.eclipse.org/technology/subversive/3.0/update-site/
Trên Eclipse, chọn:
  • Help/Install New Software..
Gõ tên bất kỳ nào đó và đường dẫn URL vừa copy được ở bước trên.
Nhập vào:
  • Name: Subversive 3.0
  • Location: http://download.eclipse.org/technology/subversive/3.0/update-site/
Chờ cho tới khi Eclipse download và cài đặt xong, sẽ có thông báo hiển thị lên yêu cầu bạn khởi động lại Eclipse, nhấn OK để khởi động lại.
  • Window/Reference...
Nhấn vào "Team/SVN" cửa sổ cài đặt "Subversive Connector" sẽ hiển thị lên để bạn cài đặt. Chú ý nó chỉ hiển thị 1 lần duy nhất, nếu bạn tắt nó đi bạn có thể mở nó bằng cách click vào "Get Connector".
Đây là cửa sổ để bạn tiếp tục cài đặt tiếp "Subversive Connector". Chọn tất cả.
Sau khi cài đặt thành công. Vào "Window/Reference.." để kiểm tra, việc cài đặt của bạn đã hoàn tất.
Sử dụng Connector mới nhất.

3- Lập Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN

Xem thêm: