Cài đặt WindowBuilder vào Eclipse
Tuyển nhân viên triển khai ERP tại TP.HCM

1- Giới thiệu

Trong tài liệu này tôi hướng dẫn các bạn cài đặt WindowBuilder vào Eclipse, nó được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.5 (MARS)   (or 4.4 LUNA)

2- Cài đặt Plugin WindowBuilder

Chuyển tới trang chủ của WindowBuilder:
Copy đường link của phiên bản mới nhất.
  • http://download.eclipse.org/windowbuilder/WB/release/4.6/
Trên Eclise vào "Help/Install New Software..."
Nhấn chọn tất cả, và nhấn Next để bắt đầu cài đặt.
Sau khi cài đặt xong, Eclipse yêu cầu khởi động lại, nhấn Yes.
Sau khi Eclipse khởi động lại xong. Chọn:
  • File/New/Others
Hình ảnh phía trên cho thấy việc cài đặt WindowBuilder đã thành công, và giờ bạn có thể sử dụng nó.

3- Hướng dẫn lập trình Java desktop sử dụng SWT

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn lập trình Java Desktop sử dụng SWTWindowbuilder tại: